U bent al klant? Log in. U bent nog geen klant? Meld u vandaag nog aan.     Winkelwagen: 0 artikels  

 • NIEUWS

    Geen haiku’s of gedichten meer van Kris Geerts

   Op 21 maart 2021 is Kris overleden. We zullen deze lieve, zachtaardige man die ons deed genieten van talrijke to-the-point haiku’s en sprekende gedichten, ongetwijfeld missen.

    Martin Carrette is niet meer.

   Martin verloor zijn strijd tegen kanker en overleed op Gedichtendag 2016 thuis temidden van zijn geliefde gezin. Aan hen alle sterkte toegewenst. Vlaanderen en Nederland verliezen met Martin een getalenteerd en gedreven dichter.

    Feestelijke lancering poëziebundel ’Ontbreekbaarheid’, Maya Wuytack

   Op 28 januari wordt deze bundel gelanceerd tijdens de première van de gelijknamige poëzie-/muziekvoorstelling van theatermaker-dichter Maya Wuytack (winnaar Poemtata poëziewedstrijd 2015) - locatie : Bij De Vieze Gasten, Haspelstraat 13, 9000 Gent - aanvang 20u30.

POEZIE

Moederdicht

Met ‘Moederdicht’ brengt Maya Wuytack ons dichter bij ‘de mens waarin we mens mochten worden’.
Een sprankelende, ongeboren blik op de moeder.
 

ISBN: 978-94-639-6602-3  |  30 blz.   |   22,90 euro |  Wuytack Maya

Wolken schoven boven ons voorbij

Wolken schoven boven ons voorbij is de 14e dichtbundel van Frans Depeuter (°1937). Thematisch sluit deze bundel aan bij Uit zeven kelen, Beginselen van de natuurwetenschappen, De etter van de steen en Landschap met duif. Ook nu weer staat de dubbelzinnigheid van het bestaan centraal. De gedichten, ontstaan uit foto’s, gaan over winst en verlies, hoop en spijt, liefde en menselijk tekort, over weemoed, maar ditmaal wel met een korreltje zout, kortom: over ‘de gang van het leven’. Depeuter kiest voor heldere gevoelspoëzie met een klassieke structuur, een beheerste beeldspraak en een vloeiende muzikaliteit. Vanaf zijn debuut in 1961 wordt zijn uitgebreid oeuvre gekenmerkt door twee constanten. De eerste is zijn oprechte belangstelling voor de ‘mens’ en meer bepaald de kleine kwetsbare mens en de relatie tussen mensen. De houding die hij aanneemt, is deze van een waarnemer die tracht te begrijpen, en dit zonder enige zweem van betweterigheid, voyeurisme of sensatiezucht. Zijn personages blijven mensen van vlees en bloed. De tweede is de eerlijkheid waarmee hij dit doet. Eerlijk aan zijn eigen mening schrijft hij wat hij denkt en voelt. Ook in zijn poëzie zijn deze constanten terug te vinden. Gelouterd door de jaren heeft hij deze bundel overgoten met een saus van gelatenheid en relativering. Het resultaat is een ‘suite’ van gedichten waarin de lezer wordt betrokken, en dit niet louter als toeschouwer maar als ‘be-lever’, als personage. Deze suite omvat twee cycli,’De buitenste schil’ en ’De binnenste schil’, met elk achttien gedichten.
ISBN: 9789070959982  |  52 blz.   |   15,00 euro |  Depeuter Frans

Het jaar van de haas

Kris Geerts (°1951) is een gewezen advocaat en parketmedewerker te Antwerpen waar hij eveneens als jurist tewerkgesteld was aan het OCMW.
In zijn studietijd debuteerde hij als dichter met ‘Andante der wolken’ (1973). Als tiener reeds was hij geïnteresseerd in de oude poëzie van China en Japan.. In de jaren ’80 schreef hij poëzie bij wijze van vormexperiment (‘De schoonheid volgens nachtigalen’, Berghmans Uitgevers 1987) en een aantal light verses. Zijn meest recente werk sluit aan bij de Amerikaanse literatuur uit de jaren ’60 en ’70. Handpalmverhalen en gedichten wisselen elkaar af.
‘Het jaar van de haas’ is een autobiografische dichtbundel waarin scènes uit de jeugd van de auteur beschreven worden als landschappen uit een door de crisis getroffen grootstad bewoond door marginale figuren.
 

ISBN: 978-90-709-5997-5  |  36 blz.   |   15,00 euro |  Geerts Kris

Alles viel samen

Met “Alles viel samen” is Martin Carrette aan zijn vierde bundel toe bij Berghmans Uitgevers.
De bundel bevat 56 gedichten, ontstaan tijdens of naar aanleiding van zijn stadsdichterschap in Deinze tussen 2010 en 2013. De titel verwijst naar een uitspraak van Gerrit Komrij over werkelijkheid en poëzie, die samenvallen, maar is ook een vers uit één van de gedichten, waarin de dichter de woorden van Komrij a.h.w. aan den lijve ondervindt. De bundel bestaat uit drie delen: Alles viel samen, Museumstukken en Stadsgez/dichten. Net als in zijn eerdere bundels bewijst Martin Carrette een bijzonder lyrisch en visueel dichter te zijn.

 

ISBN: 978-90-709-5996-8  |  90 blz.   |   19,50 euro |  Carrette Martin

Naamvallen in het ontheemde

 ‘Naamvallen in het ontheemde’ is de vijfde dichtbundel van Frank De Vos.

Lucienne Stassaert over deze bundel :
‘Ingetoomd en niettemin van een barokke meerduidigheid. Afgemeten en toch even onthullend als een spreekkoord met een dichter als voorzanger…

Zo dubbelzinnig komt de zegging van Frank De Vos op mij over. Ik heb dan ook zelden poëzie in handen gehad waarin de tweespalt van de eenling zo intens wordt verbonden met een gevoel van nietsontziende solidariteit – een solidariteit die hem verplicht om getuigenis af te leggen.’ (uittreksel uit haar voorwoord).
 

ISBN: 978-90-709-5995-1  |  64 blz.   |   16,00 euro |  De Vos Frank

DUO gedichten

 ‘DUO gedichten’ is een gezamenlijke publicatie van Tony Rombouts en Rudy Witse (pseudoniem van Willem Houbrechts).
Beide dichters hebben telkens om de beurt een gedicht geschreven en onbewust maar speels, resulteerde deze manier van werken in het zoeken naar de essentie bij het schrijven van poëzie.
Wat in eerste instantie startte met een vragende terugblik op de eerste poëtische resultaten groeide spontaan uit tot een treffend verwoorde ars poetica.
 

ISBN: 978-90-709-5994-4  |  40 blz.   |   15,00 euro |  Rombouts Tony

Hoop op stille muren

 ‘Hoop op stille muren’ is het poëziedebuut van Luc C. Martens. Na een jarenlange uitbouw van een wetenschappelijke carrière aan de Universiteit van Gent, nam hij de dichterspen weer ter hand. Veel van zijn gedichten verschenen in literaire tijdschriften en enkele werden bekroond (o.m. Kronkelprijs 2011, Jules Van Campenhoutprijs 2012, prijs van de stad Ronse 2012, 2de prijs stad Grimbergen 2012).
In zijn debuutbundel blikt deze jonge vijftiger terug op wat voorbij is en kijk hij vooruit op wat nog komen kan, verlangend naar rust en stilte.
De thema’s in ‘Hoop op stille muren’ zijn universeel : de ontmoeting, het eerste kind, de zus met beperkingen, de kinderen die opgroeien en hun eigen weg gaan, het levenseinde en afscheid nemen, ode aan vader, burn-out, kleinkinderen, het verlangen naar rust, de herfst van het leven…
 

ISBN: 978-90-709-5993-7  |  70 blz.  |  13x21  |   16,00 euro |  Martens Luc C.

De Menhir van Eisterlee

Robin Hannelore wordt door velen in hoge mate als dichter gewaardeerd. Diverse dichtbundels van deze auteur bekleden een ereplaats in menige bibliotheek.
Het leek erop dat hij in 2007 afscheid nam van de poëzie. Publicaties in diverse tijdschriften, bloemlezingen én talloze gelegenheidsgedichten verraadden echter dat dit vaarwel voorbarig was. Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag verzocht Berghmans Uitgevers hem een selectie te maken uit deze gedichten. Het resultaat daarvan is ‘De Menhir van Eisterlee’, een bundeling van honderd nieuwe gedichten, met zestien pentekeningen van Adrienne Michielsen, die net zoals de auteur in Pulle geboren en getogen is.
 

ISBN: 978-90-709-5992-0  |  124 blz.  |  148*210  |   18,00 euro |  Hannelore Robin

Dit verblijf

Eric Vandenwyngaerden is een dichter die zijn lezers betrekt in een symbiose tussen gevoel en verstand. Hij beoefent bijzonder toegangelijke dichtkunst zonder overbodige franjes en nodigt bovendien de lezer uit tot zelfreflectie.

ISBN: 978-90-709-5991-3  |  64 blz.  |  13cm br x 21 cm h  |   15,00 euro |  Vandenwyngaerden Eric

De Kleinmansuite

De Kleinmansuite is de derde bundel van Martin Carrette, na Boswording in 2006 en echo’s van raveel e.a. in 2008.

Tony Rombouts (voorzitter V.V.L.) : "De Kleinmansuite" heeft een stevige structuur en overtuigt met een verrassende beeldspraak die heel origineel wordt verwoord. De dichter benadert zijn onderwerpen soms speels maar tevens diepgaand en soms met dubbele bodems. Zijn stijl is vlot en meestal rechtstreeks. Het resultaat is geen persoonlijke belevenislyriek, het is veel meer, ik ontdekte objectieve en soms ook afstandelijke observaties, die door de juiste woordkeuze open bloeien tot voldragen poëzie. Ik kan niet anders dan iedereen deze bundel ten stelligste aanbevelen."

ISBN: 978-90-709-5990-6  |  48 blz.  |  A5  |   15,00 euro |  Carrette Martin


4 pagina's: 1 2 3 4