U bent al klant? Log in. U bent nog geen klant? Meld u vandaag nog aan.     Winkelwagen: 0 artikels  

 • NIEUWS

    Geen haiku’s of gedichten meer van Kris Geerts

   Op 21 maart 2021 is Kris overleden. We zullen deze lieve, zachtaardige man die ons deed genieten van talrijke to-the-point haiku’s en sprekende gedichten, ongetwijfeld missen.

    Martin Carrette is niet meer.

   Martin verloor zijn strijd tegen kanker en overleed op Gedichtendag 2016 thuis temidden van zijn geliefde gezin. Aan hen alle sterkte toegewenst. Vlaanderen en Nederland verliezen met Martin een getalenteerd en gedreven dichter.

    Feestelijke lancering poëziebundel ’Ontbreekbaarheid’, Maya Wuytack

   Op 28 januari wordt deze bundel gelanceerd tijdens de première van de gelijknamige poëzie-/muziekvoorstelling van theatermaker-dichter Maya Wuytack (winnaar Poemtata poëziewedstrijd 2015) - locatie : Bij De Vieze Gasten, Haspelstraat 13, 9000 Gent - aanvang 20u30.

NIEUWE UITGAVEN

Berghmans Boekennieuws

Moederdicht

Met ‘Moederdicht’ brengt Maya Wuytack ons dichter bij ‘de mens waarin we mens mochten worden’.
Een sprankelende, ongeboren blik op de moeder.
 

ISBN: 978-94-639-6602-3  |  30 blz.   |   22,90 euro |  Wuytack Maya

Stout boekje over de Islam

De Islam is de meest bekende maar tegelijkertijd de meest ongekende godsdienst ter wereld. In dit "Stout boekje 2" belicht de auteur diverse aspecten van deze geloofsovertuiging waarbij hij opmerkt dat ’volledigheid’ niet zijn streefdoel was, wat trouwens binnen het bestel van een boek niet mogelijk zou zijn. Ook gaat de auteur ervan uit dat zowel de moslim als de niet-moslim in staat is om zich in eer en geweten een oordeel te vormen.

ISBN: 978-94-639-6600-9  |  122 blz.   |   19,50 euro |  Ellen F.

Jef Geeraerts, de 'held van Congo'

 In over hoe Jef Geeraerts de Congo bekeerde met zijn "storkpomp" en zijn zweep van nijlpaardenhuid, bundelt de auteur kritische opstellen over de koloniale activiteiten van Jef Geeraerts. Deze opstellen zijn oorspronkelijk verschenen in het kritisch-satirisch tijdschrift "Heibel", respectievelijk nrs. 15.2 (2010), 17.2 (2012) en 20.2 (2015).

ISBN: 978-94-639-6601-6  |  120 blz.   |   19,50 euro |  Depeuter Frans

Ontbreekbaarheid

Ontbreekbaarheid bundelt tweeëndertig performancegedichten die Maya Wuytack opvoert op poëzie-evenementen in Vlaanderen en Nederland. De gedichten zijn podiumproof en hebben daardoor een directheid en een zekere flamboyante vaart. Met prikkelende lichtvoetigheid beschrijven ze een condition humaine waarin extatische alledaagsheid, kosmische banaliteit en romantische dierlijkheid samenvloeien. Het is een poëzie vol contrasten die de paradoxen van het mens-zijn pleegt en verpleegt.

ISBN: 978-90-709-5968-5  |  84 blz.   |   17,00 euro |  Wuytack Maya

Lichtaart, centrum van kunst en cultuur in de roerige jaren zestig

Meesters op het artistieke terrein vinden op de Lichtaartse heide een vruchtbare voedingsbodem. De natuur biedt er volop rust en inspiratie, en als kers op de taart, de magie van de purperen straling, de bloeiende zomerheide. Purper in al zijn schakeringen en nuances is ook de stralingskleur die overeenstemt met de mentale, emotionele en fysieke instelling van bepaalde dichters, schrijvers, toneelspelers, schilders, beeldhouwers, musici e.a. die hier in de roerige jaren zestig - voordat de overheid culturele centra in Vlaanderen oprichtte - hun kunsten tentoon spreidden. Twee hoevetjes met een culturele uitstraling die veel verder reikte dan de plaatselijke kerktoren, openden hier vijftig jaar geleden hun deuren en waren een duidelijke afspiegeling van de veranderende tijd, nl. de Verbrande Hoeve van Jan Berghmans en Artepik van Jan De Buck. De geschiedenis die beide hoevetjes voorafgaat en de activiteiten die er plaats vonden, komen in dit prachtig geïllustreerd tijdsdocument uitvoerig aan bod.
ISBN: 973-90-709-5999-9  |  192 blz.   |   45,00 euro |  Wouters Karl

Wolken schoven boven ons voorbij

Wolken schoven boven ons voorbij is de 14e dichtbundel van Frans Depeuter (°1937). Thematisch sluit deze bundel aan bij Uit zeven kelen, Beginselen van de natuurwetenschappen, De etter van de steen en Landschap met duif. Ook nu weer staat de dubbelzinnigheid van het bestaan centraal. De gedichten, ontstaan uit foto’s, gaan over winst en verlies, hoop en spijt, liefde en menselijk tekort, over weemoed, maar ditmaal wel met een korreltje zout, kortom: over ‘de gang van het leven’. Depeuter kiest voor heldere gevoelspoëzie met een klassieke structuur, een beheerste beeldspraak en een vloeiende muzikaliteit. Vanaf zijn debuut in 1961 wordt zijn uitgebreid oeuvre gekenmerkt door twee constanten. De eerste is zijn oprechte belangstelling voor de ‘mens’ en meer bepaald de kleine kwetsbare mens en de relatie tussen mensen. De houding die hij aanneemt, is deze van een waarnemer die tracht te begrijpen, en dit zonder enige zweem van betweterigheid, voyeurisme of sensatiezucht. Zijn personages blijven mensen van vlees en bloed. De tweede is de eerlijkheid waarmee hij dit doet. Eerlijk aan zijn eigen mening schrijft hij wat hij denkt en voelt. Ook in zijn poëzie zijn deze constanten terug te vinden. Gelouterd door de jaren heeft hij deze bundel overgoten met een saus van gelatenheid en relativering. Het resultaat is een ‘suite’ van gedichten waarin de lezer wordt betrokken, en dit niet louter als toeschouwer maar als ‘be-lever’, als personage. Deze suite omvat twee cycli,’De buitenste schil’ en ’De binnenste schil’, met elk achttien gedichten.
ISBN: 9789070959982  |  52 blz.   |   15,00 euro |  Depeuter Frans

Alles viel samen

Met “Alles viel samen” is Martin Carrette aan zijn vierde bundel toe bij Berghmans Uitgevers.
De bundel bevat 56 gedichten, ontstaan tijdens of naar aanleiding van zijn stadsdichterschap in Deinze tussen 2010 en 2013. De titel verwijst naar een uitspraak van Gerrit Komrij over werkelijkheid en poëzie, die samenvallen, maar is ook een vers uit één van de gedichten, waarin de dichter de woorden van Komrij a.h.w. aan den lijve ondervindt. De bundel bestaat uit drie delen: Alles viel samen, Museumstukken en Stadsgez/dichten. Net als in zijn eerdere bundels bewijst Martin Carrette een bijzonder lyrisch en visueel dichter te zijn.

 

ISBN: 978-90-709-5996-8  |  90 blz.   |   19,50 euro |  Carrette Martin

Hoop op stille muren

 ‘Hoop op stille muren’ is het poëziedebuut van Luc C. Martens. Na een jarenlange uitbouw van een wetenschappelijke carrière aan de Universiteit van Gent, nam hij de dichterspen weer ter hand. Veel van zijn gedichten verschenen in literaire tijdschriften en enkele werden bekroond (o.m. Kronkelprijs 2011, Jules Van Campenhoutprijs 2012, prijs van de stad Ronse 2012, 2de prijs stad Grimbergen 2012).
In zijn debuutbundel blikt deze jonge vijftiger terug op wat voorbij is en kijk hij vooruit op wat nog komen kan, verlangend naar rust en stilte.
De thema’s in ‘Hoop op stille muren’ zijn universeel : de ontmoeting, het eerste kind, de zus met beperkingen, de kinderen die opgroeien en hun eigen weg gaan, het levenseinde en afscheid nemen, ode aan vader, burn-out, kleinkinderen, het verlangen naar rust, de herfst van het leven…
 

ISBN: 978-90-709-5993-7  |  70 blz.  |  13x21  |   16,00 euro |  Martens Luc C.

Het jaar van de haas

Kris Geerts (°1951) is een gewezen advocaat en parketmedewerker te Antwerpen waar hij eveneens als jurist tewerkgesteld was aan het OCMW.
In zijn studietijd debuteerde hij als dichter met ‘Andante der wolken’ (1973). Als tiener reeds was hij geïnteresseerd in de oude poëzie van China en Japan.. In de jaren ’80 schreef hij poëzie bij wijze van vormexperiment (‘De schoonheid volgens nachtigalen’, Berghmans Uitgevers 1987) en een aantal light verses. Zijn meest recente werk sluit aan bij de Amerikaanse literatuur uit de jaren ’60 en ’70. Handpalmverhalen en gedichten wisselen elkaar af.
‘Het jaar van de haas’ is een autobiografische dichtbundel waarin scènes uit de jeugd van de auteur beschreven worden als landschappen uit een door de crisis getroffen grootstad bewoond door marginale figuren.
 

ISBN: 978-90-709-5997-5  |  36 blz.   |   15,00 euro |  Geerts Kris